Конкурс за ученици 2015

Тема:

Българския път.

Потенциал, проблеми, перспективи.

Участници:

 • ученици 9-12 клас;

Изисквания към текста:

 • обем – до 10 с. стандартен текст (12 пункта, Times New Roman, 1.5 междуредие);
 • файлов формат – PDF;
 • тип текст – размишление;

Етапи:

 • Училищен;
 • Национален.

Срокове:

 • Училищен етап – предаване на текста в училище – 26 октомври 2015 г.;
 • Национален етап – срок за изпращане на текста по мейл до комисията в СУ “Св. Климент Охридски”- 2 ноември 2015 г.

Процедура:

 • Учениците предават работите си на своя учител по философия;
 • Учителят по философия оценява и класира работите;
 • Най-добрата работа се изпраща в СУ “Св. Климент Охридски” (всяко училище е представено чрез текста на един ученик).

Адрес за изпращане на текста:

 • bulgarianway2015@gmail.com;
 • Работата трябва да бъде изпратена от учителя по философия или директора на училището.

Оценители:

 • Училищен етап – учителят по философия;
 • Национален етап – преподаватели по философия от СУ “Св. Климент Охридски”.

Критерии за оценяване:

 • Умение за философско осмисляне на темата – 40 т.
 • Оригиналност – 30 т.
 • Убедителност – 30 т.

Награди за ученици:

 • първа награда – 300 лв.
 • втора награда – 200 лв.
 • трета награда – 100 лв.
 • книги;
 • покана за честването в Аулата на СУ “Св. Климент Охридски”;
 • публикация в сборник, който ще бъде издаден от Университетско издателство на СУ “Св. Климент Охридски”през 2016 г.

Броят на наградите (парични и книжни) не е ограничен до една за всяко място в класирането и зависи от резултатите.

Награди за учители:

 • книги;
 • покана за честването в Аулата на СУ “Св. Климент Охридски”.

Помощна литература:

Данни и анализи:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s