Получени текстове от училища 2015

Организаторите потвърждават, че за участие в конкурса за ученици БЪЛГАРСКИЯТ ПЪТ към настоящия момент са получени следните текстове (тук са посочени датата и часа на получаване):

 1. гр. Чепеларе – СОУ “Васил Дечев” [Oct 27, 2015 at 10:15 PM].
 2. гр. Търговище – I СОУ “Свети Седмочисленици” [Oct 28, 2015 at 1:17 PM].
 3. гр. Попово – СОУ “Христо Ботев” [Oct 28, 2015 at 3:49 PM].
 4. гр. Бяла – СОУ “Панайот Волов” [Oct 28, 2015 at 5:32 PM].
 5. гр. Варна – НГХНИ “Константин Преславски” [Oct 28, 2015 at 6:35 PM].
 6. гр. София – СМГ [Oct 29, 2015 at 11:09 AM]
 7. гр. Кърджали – Гимназия “Асен Златаров” [Oct 29, 2015 at 11:31 AM]
 8. гр. Бургас – Търговска гимназия [ Oct 29, 2015 at 6:37 PM]
 9. гр. София – НПМГ [Oct 29, 2015 at 8:52 PM]
 10. гр. Пловдив – Национална търговска гимназия [Oct 29, 2015 at 10:52 PM]
 11. гр. Кърджали – ПГТ [Oct 29, 2015 at 11:31 AM]
 12. гр. Варна – МГ “Д-р Петър Берон” [Oct 30, 2015 at 10:57 AM]
 13. гр. Ракитово – СОУ “Свети Климент Охридски” [Oct 30, 2015 at 11:34 AM]
 14. гр. Червен бряг – СОУ “Д-р Петър Берон” [Oct 30, 2015 at 11:52 AM]
 15. гр. Варна – I ЕГ [Oct 30, 2015 at 12:14 PM]
 16. гр. Русе – ПГ по туризъм [Oct 30, 2015 at 2:03 PM]
 17. гр. Стара Загора – ЕГ “Ромен Ролан” [Oct 30, 2015 at 4:24 PM]
 18. гр. Русе –  ПГ по облекло “Недка Иван Лазарова” [Oct 30, 2015 at 8:10 PM]
 19. гр. Пловдив – ЕГ ” Иван Вазов” [Oct 30, 2015 at 8:59 PM]
 20. гр. Трявна – СОУ “П. Р. Славейков” [Oct 30, 2015 at 11:14 PM]
 21. гр. Ловеч – ГЧЕ “Екзарх Йосиф I” [Oct 31, 2015 at 9:25 PM];
 22. гр. Самоков -. Спортно училище “Никола Велчев” [Oct 31, 2015 at 11:12 PM];
 23. гр. Казанлък  – СОУ “Екзарх Антим І” [Nov 1, 2015 at 4:49 PM];
 24. гр. Сопот – ПГ “Генерал Владимир Заимов”  [Nov 1, 2015 at 6:38 PM]
 25. гр Добрич – СОУ „Св. Климент Охридски“ [Nov 1, 2015 at 9:08 PM];
 26. гр. Тутракан – СОУ ”Христо Ботев ” [Nov 1, 2015 at 10:37 PM].
 27. гр. Петрич – Гимназия “Пейо К. Яворов” [Nov 1, 2015 at 10:47 PM];
 28. гр. Бяла Слатина – СОУ “Васил Левски” [Nov 1, 2015 at 11:07 PM];
 29. гр. Троян – СОУ “Васил Левски” [Nov 2, 2015 at 9:34 AM];
 30. гр. Кюстендил – ПГИМ [Nov 2, 2015 at 9:55 AM];
 31. гр. София – 9 ФЕГ [Nov 2, 2015 at 1:11 PM];
 32. гр. Видин – ГПЧЕ “Йордан Радичков” [Nov 2, 2015 at 2:35 PM];
 33. гр. Плевен – ПГРТО [Nov 2, 2015 at 4:00 PM]
 34. гр. Попово – ПГТЛП [Nov 2, 2015 at 4:20 PM]
 35. гр.  Димитровград – ПМГ “Иван Вазов” [Nov 2, 2015 at 5:08 PM];
 36. гр. Бургас – ГПАЕ “Гео Милев” [Nov 2, 2015 at 6:03 PM];

КРАЕН СРОК: 24.00 ч на 2 ноември 2015 г.