Честване на Световния ден на философията в училища

2014

2013

От няколко години в ПМГ „Ив. Вазов“, Димитровград, учителят по философия Тодор Тодоров отбелязва със своите ученици по оригинален начин Световния ден на философията. 

Отбелязването преминава под формата на философско изпитание/игра с участието на 7-8 двойки ученици, които последователно се сменят в 7-8 кабинета в училище, където се сблъскват с по една задача, която трябва да решат за 10 мин. Решенията събират в плик, който носят със себе си и накрая предават на преподавателя. Резултатът става известен няколко дни по-късно. Всички задачи са обвързани с обявеното от ЮНЕСКО за съответната година  мото, под което преминава световният ден на философията. За 21 ноември 2013 г. то беше „Включващи общества, устойчив свят!“. Освен това, всяка от двойките носи името на известен философ, а всяка от задачите е свързана с определен дял на философията: онтология, етика, логика, философия на правото и т.н. Заради ограниченото време играта става много динамична, което е особено привлекателно за учениците. Естествено победителите получават награди – книги.

Ето снимки от събитията.

1234

 

1233

 

 

2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s