Сбирка на БФО

В Деня на философията от 14.00 до 15.00 ч. в Аулата на СУ ще се проведе първа сбирка на БЪЛГАРСКО ФИЛОСОФСКО ОБЩЕСТВО.

Поканени са всички членове на БФО.