Световен ден на философията 2017

организира честване на Деня на философията на 16 ноември 2017 г. от 18 ч. в Алма Матер, СУ.
18-19  –  Българско участие в значими международни философски форуми през 2017 г.
19-20 – Коктейл
водещ: проф. Хари Паницидис

Презентации:

  • проф. дфн Анета Карагеоргиева
  • проф. дфн Веселин Петров
  • доц. д-р Владимир Теохаров
  • д-р Димитър Божков