Monthly Archives: June 2014

Честване

Световният ден на философията се провежда под егидата на ЮНЕСКО. Време – 20 ноември 2014 г. Място  – Аулата на СУ “Св. Климент Охридски”. Времетраене – от 16 ч. до 23 ч. Dress code: Aula.    

Posted in Uncategorized | Leave a comment