Monthly Archives: November 2017

Световен ден на философията 2017

Тема на вечерта: Български философи на значими международни форуми през 2017 г. 16 ноември 2017 Алма Матер, СУ Водещ: проф. Хари Паницидис Презентации: проф. дфн Анета Карагеоргиева проф. дфн Веселин Петров доц. д-р Владимир Теохаров д-р Димитър Божков  

Posted in Uncategorized | Leave a comment